KANJERTRAINING

Een goed pedagogisch klimaat op onze school vinden wij erg belangrijk. Een goed, positief klimaat helpt de kinderen zich optimaal te kunnen ontplooien en prettig ...lees meer

LEZEN

Een goede leesvaardigheid is het fundament voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk functioneren. Een goede lees ... lees meer

KLEINE GROEPEN

Elk kind is een uniek schepsel. In dat besef proberen we voor elk kind de juiste pedagogische aanpak te kiezen. Welbevinden staat bij ons hoog in het vaandel. Dit uit ... lees meer

CREA

Crea op de Klimop is niet alleen de teken- en handvaardigheidslessen, maar ook een aantal keren per jaar een ronde van drie (crea)lessen in gemengde ... lees meer

Welkom op de website van CBS KLIMOP

Op onze site vindt u nieuws en informatie over de school.

Wilt u meer weten en lijkt het u leuk om de school van binnen te bekijken en de sfeer te proeven?

Leerlingen, leerkrachten en ouders heten u van harte welkom.

 

Team Klimop

Speerpunten binnen ons onderwijs zijn o.a.:

Voor ieder kind een plek

PAssend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Extra begeleiding kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden met behulp van interne of externe deskundigen.

ict heeft een belangrijke plaats

in onze school

betrokken ouders verhogen de leerprestaties

Kinderen, ouders/verzorgers en het schoolteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Samenwerking tussen ouders, school en kinderen speelt een belangrijke rol. Terecht, want er bestaat een relatie tussen betrokken ouders en leerprestaties van kinderen. Een belangrijke pijler dus!

ICT heeft een prominente rol in het onderwijs en zo ook bij ons op school.

Door leerlingen bekend te maken met veelgebruikte computerprogramma's willen we ze beter voorbereiden op het voortgezet onderwijs en kunnen we nog meer onderwijs op maat bieden.

Wat leerlingen zoal zeggen over de Klimop......

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich op onze school afspeelt, schrijft u uzelf in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt periodiek en u kunt u zelf er altijd weer voor uitschrijven.

Christelijke basisschool klimop

Ring 11

8308 AL nagele

Ontwerp en realisatie Rontwerp design

 © 2019        CBS KLIMOP